2019 rugsėjo 23

Festivalio svečiai – ir JAV gyvenantys lietuviai poetai

Šių metų Poetinis Druskininkų ruduo ypatingas. Dėl to, kad trisdešimtas ir dėl to, kad specialiai dėl festivalio grįžta žmonės iš tolybių. Kaip Kun. dr. Valdas Aušra, Sandra Avižienytė ir Linas Umbrasas grįžta iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jie dalyvaus susitikimuose su Druskininkų mokiniais, skaitys vakaro skaitymuose penktadienį bei vieno mėgstamiausio eilėraščio skaitymuose šeštadienį M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje Druskininkuose.

Sandra AvizienyteDaugiau nei 50 Sandros Avižienytės eilėraščių yra tapę dainomis. Jos skamba ne tik lietuvių, bet ir Caroline Masiulytė–Paliulis, Prancūzijos garbės legiono ordino ir ordino kavalieriaus vardo laureatės bei bardo Vyganto Kazlausko dėka, ir prancūziškai. Ji yra išleidusi 4 poezijos knygas: „Kai akyse suspindi ilgesys“(2005 m. ir 2015 m. – antrasis papildytas leidimas), „Ką vadinom vardais“ (2016) ir „3 dienos, 4 naktys” (2017). Poezija įtraukta į įvairius rinkinius ir poezijos almanachus. Rašo ir anglų kalba. Sandra yra Lietuvių Poezijos Pavasario JAV 2019 renginio organizatorė, knygos sudarytoja ir leidėja. Ji gimė Alytuje, studijavo teisę Vilniuje, Magna Cum Laude istorijos bakalaurą įgijo Baltimorėje, Merilando valstijoje, JAV. Jungtinėse valstijose gyvena nuo 2002 –ųjų.
Valdas AusraKunigas Valdas Aušra, Ph.D. gimė ir augo Klaipėdoje. Pirmoje savo profesinėje „inkarnacijoje“ dirbo mokslinį tiriamąjį darbą Mokslų Akademijos Ekologijos institute. Gyvena JAV jau virš 20 metų. Kunigauja Ziono Lietuvių liuteronų parapijoje. Vadovauja kelioms lietuviškoms organizacijoms. Nuo 2018-ųjų rudens yra Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas JAV. 2016 metais Lietuvoje išleido poezijos ir fotografijos knygą-albumą „KELIONĖ arba žodžiai ir vaizdai“ (Naujoji Romuva). 2017 metais buvo išleistas antras knygos leidimas. 2019 metais išleido eilėraščių vaikams rinktinę „KOKIOS AVYS SKRAIDO?“ (Eglės leidykla). Abi knygos buvo sėkmingai pristatytos 2017 ir 2019 metų Vilniaus knygų mugėse. 2019 vasarą Mažosios Lietuvos Fondas išleido, o Petro ofsetas atspausdino jo naujausią knygą „paKVIETIMAS: … ateik, o Viešpatie, į mano rojų…“
Linas UmbrasasLinas Umbrasas gimė 1980 m. Kaune. Baigęs vidurinę mokyklą su šeima emigravo į JAV. Aktyvus JAV lietuvių kultūrinėje bendruomenėje. Čikagos „Žaltvykslės“ teatro aktorius, Čikagos tautinių šokių kolektyvo „Suktinis“ šokėjas, Lietuvių Rašytojų Draugijos narys JAV. Dalyvauja Čikagos poezijos pavasariuose. 2003-aisiais su dviem bendraautoriais JAV išleista poezijos knyga „3 čia akis“.

 

 

MŪSŲ PARTNERIAI

 

Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kutūros ministerija
EU: Creative Europe
Versopolis
Dainava